Każdy z mieszkańców Gminy Ziębice ma ustawowy obowiązek składać  deklarację śmieciową, w której określi rodzaj wyrzucanych śmieci.

Każdy z nas ma możliwość wyboru w jaki sposób będziemy gromadzić i przekazywać odpady Gminie, a co za tym idzie firmie zbierającej odpady.

Można zdecydować się na selektywną zbiórkę śmieci zebranych  lub gromadzenie śmieci zmieszanych.

Oczywiście z punktu widzenia ochrony środowiska sugerujemy, w trosce o nasze otoczenie na składanie deklaracji o odstawianiu odpadów zbieranych selektywnie.

 

W naszej gminie wygląda to następująco:

 • Odpady zmieszane  (wtedy gromadzimy wszystkie,  niezależnie od typu,  frakcje odpadów)
 • Odpady selektywne
  • zmieszane (bez szkła i BIO)
  • Szkło
  • Odpady BIO (jedynie biodegradowalne bez padłych zwierząt)

 

ODPADY ZMIESZANE

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od gospodarstwa domowego i wynosi: 75,00 złotych miesięcznie – ze zróżnicowaniem stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w taki sposób, że w przypadku nieruchomości zamieszkałej, na której występuje co najmniej jedno gospodarstwo domowe dokonuje się następującego zróżnicowania określonej stawki:

 1. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 1 mieszkańca stawka wynosi: 23,00 zł,

 2. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 2 mieszkańców stawka wynosi: 46,00 zł,

 3. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 3 mieszkańców stawka wynosi: 69,00 zł,

 4. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 4 mieszkańców stawka wynosi: 92,00 zł,

 5. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 5 mieszkańców stawka wynosi: 115,00 zł,

 6. w przypadku gospodarstw liczących powyżej 5 osób opłata nie wzrasta i naliczana jest jak opłata od gospodarstwa 5-osobowego, tj. 115,00 zł.

 

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana od gospodarstwa domowego i wynosi: 50,00 złotych miesięcznie, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ze zróżnicowaniem stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w taki sposób, że w przypadku nieruchomości zamieszkałej, na której występuje co najmniej jedno gospodarstwo domowe dokonuje się następującego zróżnicowania określonej stawki:

 1. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 1 mieszkańca stawka wynosi: 15,00 zł,

 2. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 2 mieszkańców stawka wynosi: 30,00 zł,

 3. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 3 mieszkańców stawka wynosi: 45,00 zł,

 4. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 4 mieszkańców stawka wynosi: 60,00 zł,

 5. w przypadku gdy gospodarstwo domowe jest zamieszkałe przez 5 mieszkańców stawka wynosi: 75,00 zł,

 6. w przypadku gospodarstw liczących powyżej 5 osób opłata nie wzrasta i naliczana jest jak opłata od gospodarstwa 5-osobowego, tj. 75,00 zł.

IMG_0051

 

IMG_0052

OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNE KONTO WSKAZANE PRZY SKŁADANIU DEKLARACJI

Sugerujemy, by opłaty w formie gotówkowej (jeśli dokonanie przelewu jest utrudnione) uiszczać W Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie, którego siedziba w Ziębicach znajduje się na uliczy Kolejowej – Obecnie tymczasowo przeniesiono go na ulicę Gliwicką.

 

 

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu w sekretariacie.

Dokumenty do pobrania:

deklaracja śmieciowe w formatach:  pdf, doc i odt

 

Share This: