W terminie od 28 lipca do 30 lipca przeprowadzimy zbiórkę zużytego sprzętu RTV i AGD.

Prosimy i przygotowanie odpadów i wystawienie ich przed posesję w przeddzień zbiórki lub najpóźniej do godziny 7.00 rano w dniu zbiórki.

JAK PRZYGOTOWAĆ ODPADY:

Telewizory, drukarki i komputery, a także wszelki sprzęt AGD musi być kompletny. Przez kompletny rozumiemy taki stan odpadu,  który pozwoli na określenie, że dany odpad jest przekazywany w całości.

Gdy dany odpad jest porozkładany, połamany brakujące elementy należy posklejać taśmą pakową, tak by w miarę możliwości był kompletny.

Dla przykładu:

Przedstawiamy foto sprzętu niekompletnego nieprawidłowo przygotowanego do zbiórki:

IMG_0102

i kompletnego,  prawidłowo przygotowanego do zbiórki:

IMG_0105

 

IMG_0103

 

 

TERMINY ZBIÓRKI :

I Rejon: dzień zbiórki 28 lipca 2015
rejon I

II REJON: dzień zbiórki 29 lipca 2015
rejon II

III REJON: dzień zbiórki 30 lipca 2015

rejon III
Przypominamy !!!

1) Odpady należy wystawić przy granicy posesji w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych i samochodów. Nie zastawiamy przejścia, odpady muszą być zgromadzone i jeśli trzeba oznaczone w sposób jednoznacznie wskazujący, iż są to odpady, nie zaś towary użytkowe.

2) Ci z Państwa, którzy nie zdążą z przygotowaniem odpadów do zbiórki, mogą samodzielnie, bezpłatnie odstawić odpady RTV, AGD do PSZOK – który mieści się w Bazie Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach przy ulicy Stawowej 2a. Tutaj znajdziecie wszystkie potrzebne informacje.

Share This: