Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach jest administratorem Cmentarza Komunalnego w Ziębicach.

IMG_0315

Na podstawie zawartej z Gminą Ziębice umowy prowadzimy sprawy związane z administracją, opłatami w imieniu Gminy,  za wjazd na cmentarz, a także sprzątaniem i pilnowaniem porządku.

Stawki opłat na Cmentarzu Komunalnym reguluje uchwała Rady Gminy z dnia 11 lipca 2014  o numerze L/342/2014  i 27 sierpnia 2015 o numerze XII/69/2015 (uchwała o stawkach VAT) .

Stawki opłat do ściągnięcia tutaj.

Zmiana podatku VAT do ściągnięcia tutaj.

Opłaty :

Za wjazd ekipy /firmy realizującej zlecenia montażu, przebudowy nagrobków i pomników na cmentarz pobierana jest opłata administracyjna którą wpłacamy na konto Gminy po uzyskaniu od ZUK zlecenia wpłaty.

 

Obowiązkiem zlecającego (firmy budowlanej) jest pozostawienie miejsca prac w należytym porządku, wszelkie odpady takie jak ziemia, pozostałości starej zabudowy grobu , śmieci powstałe w trakcie prac budowlanych należy zutylizować we własnym zakresie. Zabronione jest wysypywanie tych odpadów do kontenerów stojących na cmentarzu.

 

Gospodarz   Cmentarza pracuje od godziny 8,00 do 16,00 w każdy dzień roboczy. W specjalnych przypadkach – prace po godzinach otwarcia bram cmentarnych,  należy  zgłaszać bezpośrednio Gospodarzowi bądź Kierownikowi Cmentarza :

Gospodarz Cmentarza – Stefan Pawlica tel 63065084

Kierownik Cmentarza – Joanna Kuriata  tel. 74 8191580 wew. 12

Bramy Cmentarza Komunalnego są otwierane w ściśle określonych przypadkach:

– ceremonii pogrzebowej na godzinę przed ceremonią i godzinę po są zamykane

– wjazdu na cmentarz ekipy budowlanej

 Prosimy o uszanowanie zaleceń Gospodarza podczas przebywania na cmentarzu!

 

Share This: