DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZETARGIEM

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Formularz oferty załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Załącznik nr 4

7. Zobowiązanie podmiotu załącznik nr 5

8. Załącznik grupa kapitałowa nr 6


AKTUALIZACJA 04-07-2019

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ZAKTUALIZOWANY

3. Wyjaśnienia treści SIWZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA


AKTUALIZACJA 05-07-2019

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ZAKTUALIZOWANY

2. Wyjaśnienia treści SIWZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA


AKTUALIZACJA 10.07.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


AKTUALIZACJA 19.07.2019

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Share This: