Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o.
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice
KRS 0000457405
NIP 8871806271
REGON 022112680

Kapitał zakładowy 3 740 000 PLN

 

Konto GBS w Strzelinie Filia Ziębice
nr 39 9588 0004 0000 5568 2000 0010

KONTAKT:

Sekretariat:

Telefony:

074 834 25 95;
074 817 61 54

074 819 15 80
fax: +48 74 81-63-775
sekretariat@zukziebice.pl

Wydział Gospodarki Odpadami i Administracji Cmentarzem :
tel. 74 8191580
wew. 12
joanna.kuriata@zukziebice.pl

Wydział Wspólnot Mieszkaniowych i Mienia Komunalnego:

Kierownik:
tel. 74 8191580
wew. 13 i 22
anna.krepa@zukziebice.pl

Wydział Usług:
tel. 74 8191580
wew.

Pracujemy od godziny 7,00 do 15,00 .

Share This: