Szanowni Państwo mieszkańcy Miasta i Gminy Ziębice

W dniu 16 października 2018r. do siedziby Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Stawowej 2a przybyła liczna grupa mieszkańców w towarzystwie redaktora i operatora telewizji Regionalnej z Wrocławia. Bardzo źle się stało, że nikt z organizatorów manifestacji, ani też redaktor TV, nie zawiadomił zarządu ani pracowników ZUK o zamiarze złożenia wizyty w siedzibie Spółki. Bardzo żałuję, że z tego powodu zostałem pozbawiony możliwości spotkania się z zainteresowanymi przedstawicielami wspólnot i udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania i zarzuty pod adresem spółki, której jestem prezesem i odpowiadam za jej funkcjonowanie.

Zakład Usług Komunalnych jest zarządcą dla 254 wspólnot mieszkaniowych, w których mieszka ok. 4,5 tysiąca mieszkańców Miasta i Gminy Ziębice. Pracownicy ZUK w Ziębicach starają się wykonywać usługę zarządzania jak najlepiej i na pewno uczciwie. Uczestniczyłem w  kilku spotkaniach z przedstawicielami wspólnot, w czasie których przyznałem i przeprosiłem za to , że na skutek zaniechania z naszej strony, w kilkunastu przypadkach członkowie wspólnot nie byli sukcesywnie informowani o wielkości tzw. uchybów, czyli różnic powstałych w odczytach między licznikiem głównym należącym do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach, a licznikami w poszczególnych lokalach. Nie zmienia to jednak faktu, że lokatorzy tę wodę zużyli. Wspólnoty borykają się z wieloma różnymi problemami, które na co dzień pracownicy Zakładu Usług Komunalnych prawidłowo i skutecznie rozwiązują. Sprawa uchybów wody dotyczy około 40 spośród 254 wspólnot. Niestety w relacjach Telewizji Regionalnej i TVP, na skutek umiejętnego montażu, znalazły się tylko spektakularne, wyrwane z kontekstu wypowiedzi, które są krzywdzące dla pracowników ZUK. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że Zakład Usług Komunalnych tylko nalicza i pobiera opłatę za dostarczoną wodę, a  wszystkie te pieniądze przekazuje do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Ziębicach !

Uważam, że tylko w drodze wspólnej rozmowy można szukać rozwiązania poszczególnych problemów, do czego zachęcam i zapraszam.

Prezes Zarządu ZUK Sp. z o.o. w Ziębicach

Jan Andryszczak

 

Share This: