KOMUNIKAT Z DNIA 28.05.2020

 

Od 1 czerwca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znów będzie czynny!

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ziębice.

Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK powinny być posegregowane, niezanieczyszczone oraz właściwie zabezpieczone np. przed wyciekami lub możliwością skaleczenia.

 

 

 

Share This: