Ziębice 18.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa śmieciarki w formie leasingu operacyjnego

 

link do postępowania :

https://platformazakupowa.pl/transakcja/497419

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Ziębice 13.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup paliwa dla pojazdów i urządzeń Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach

 

link do postępowania :

https://platformazakupowa.pl/transakcja/457637

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Ziębice 01.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wielofunkcyjnej zamiatarki chodnikowej w formie leasingu operacyjnego

 

link do postępowania :

https://platformazakupowa.pl/transakcja/442233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Ziębice 15.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wielofunkcyjnej zamiatarki chodnikowej w formie leasingu operacyjnego

 

23.03.2021 – aktualizacja

24.03.2021- aktualizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenie nr 769234-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI W ZIĘBICACH SP. Z O.O.: Dostawa specjalistycznego

samochodu (śmieciarki 2 komorowej na podwoziu dwuosiowym o d.m.c. 18 Mg ) do odbioru i

transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego

 


aktualizacja 23.12.2020

załączniki w wersji edytowalnej


aktualizacja 04.01.2021


aktualizacja 15.01.2021


aktualizacja 15.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRZETARG   02.12.2020

„Dostawę specjalistycznego samochodu (śmieciarki 2 komorowej) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego

 

Specyfikacja istotnych warunków

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO SIWZ

1. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykluczenie

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie spełnianie warunków

4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy

5.Załącznik nr 5 – Oświadczenie zobowiązanie podmiotu

6.Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO SIWZ WERSJA DO EDYCJI

1. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty.doc

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykluczenie.doc

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie spełnianie warunków.doc

4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.doc

5.Załącznik nr 5 – Oświadczenie zobowiązanie podmiotu.doc

6.Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

————————————————————————————————————————

Pytania i Opdowiedzi

04.12.2020

Wyjaśnienia do pytań

————————————————————————————————————————

Aktualizacja

10.12.2020

Unieważnienie przetargu

Share This: