Ziębice 13.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup paliwa dla pojazdów i urządzeń Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach


 

link do postępowania :

https://platformazakupowa.pl/transakcja/457637

Share This: