IMG_0058

 

Prowadzimy sprzedaż pojemników na śmieci.  Pojemniki są używane, lecz w doskonałym stanie. Z całą pewnością będą Państwu służyły długi czas.

Dla uproszczenia zakupów wprowadziliśmy dodatkowe możliwości i sposoby zakupu.

 • Zakup pojemników na raty
 • Zakup pojemników przez internet

W przypadku, kiedy w danym momencie nie będziemy mieli na magazynie pojemników, czas oczekiwania to okres od 1 do 7 dni.

Po dokonaniu zakupu otrzymacie Państwo na wskazany adres mailowy potwierdzenie zakupu towaru.

Oferta:

cennik pojemników

Poniżej możesz kliknąć w odpowiedni link i zostaniesz przekierowany do sprzedaży

 cena pojemników

Zakup Gotówkowy

Zakup na raty

 

Jednocześnie przypominamy o obowiązkach spoczywających na właścicielach posesji, wynikających z uchwały Rady Gminy Ziębice UCHWAŁA NR LII/349/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r , w szczególności istotny jest zapis:

>>

 • Paragraf 5.
  Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie pojemników i worków na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, który powinien być dokonywany poprzez:
  1) zapewnienie systematycznego czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników – każdorazowo po stwierdzeniu takiej konieczności (z uwzględnieniem większej częstotliwości w okresie letnim);
  2) dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie;
  3) zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowania użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowania terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika;
  4) umieszczanie w pojemnikach lub workach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;
  5) gromadzenie odpadów w pojemniku lub worku w ilości niepowodującej jego przeciążania oraz zabezpieczenie worków przed możliwością ich rozerwania przez zwierzęta;
  6) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

<<

Tutaj możesz ściągnąć pełen tekst uchwały.

Share This: