Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp z o.o. przypomina, że od dnia

01 stycznia 2018 r.

zostaje wprowadzony nowy system selekcji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

W związku z powyższym, właściciele lub zarządcy nieruchomości, którzy deklarują segregację odpadów mają obowiązek wyposażyć nieruchomość:

·        w pojemniki do segregacji w zabudowie wielorodzinnej

·        w worki w odpowiedniej kolorystyce lub pojemniki do segregacji w zabudowie jednorodzinnej.

 

UWAGA!

Pojemniki nieodpowiadające poniższej kolorystyce należy od 01 stycznia 2018 r. oznaczyć odpowiednim napisem bądź naklejką, dostępną bezpłatnie w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Ziębicach natomiast od 1 lipca 2022 r. należy wymienić pojemniki na zgodne z kolorystyką.

 

selektywna zbiórka odpadów pojemniki

 


Przypominamy również, o konieczności gromadzenia odpadów komunalnych w pojemniki zgodne z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Ziębice oraz zgodne z obowiązującymi polskimi normami. Pojemniki te muszą być przede wszystkim przygotowane do rozładunku mechanicznego. Należy na to zwrócić uwagę przy ich kupnie ponieważ brak mechanizmu zaczepu do rozładunku grzbietowego uniemożliwia odbiór odpadów, które muszą być wsypywane ręcznie przez pracowników. Polskie normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05 określając je jako pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzbietowych mechanizmów załadowczych. Warto też zwrócić uwagę, iż na terenie gminy jeszcze w wielu przypadkach używane są metalowe okrągłe pojemniki jak i pojemniki ogrodowe, które nie są przystosowane do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jaki i wytrzymałościowo).

Zwracamy również uwagę na częste przeładowywanie pojemników, co powoduje ich zaginanie, pękanie bądź wyłamywanie uchwytów. Problem ten dotyczy przede wszystkim pojemników na popiół, który często zalewany jest wodą, co wpływa na zdecydowane zwiększenie ciężaru pojemnika. Dodatkowo zimą popiół zalany wodą powoduje powstawanie zamarzniętej masy, pękanie pojemnika i brak możliwości jego opróżnienia.

Zgodnie z obowiązującymi normami maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50 kg dla pojemników 110/120 l i 100 kg dla pojemników 240 l. Tymczasem zalanie popiołu wodą zwiększa ciężar pojemnika 120 l często powyżej 100 kg a w pojemniku 240 l nawet 200 kg. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru – nie z winy firmy świadczącej usługę.

 

Nie dostosowanie się do w/w wytycznych skutkować będzie nie odebraniem odpadów!

 


Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp z o.o. posiada w swojej ofercie sprzedaży pojemniki na odpady:

w kolorze czarnym o pojemności: 60 litrów, 140 litrów, 240 litrów,

w kolorze niebieskim o pojemności: 240 litrów,

w kolorze zielonym o pojemności: 240 litrów,

w kolorze czarnym z niebieską klapą o pojemności: 240 litrów,

Wszystkie pojemniki spełniają normę krajową PN-EN 840-1: 2013-05E

Share This: