Prezes Zarządu – Jan Andryszczak

kontakt: jan.andryszczak@zukziebice.pl

 

Wydziały operacyjne i zakres prac

Wydział Gospodarki Odpadami:

– zbiórka ciągła śmieci komunalnych w gminie,
– zbiórki śmieci ponadgabarytowych  ( 2-3 razy w roku),
– prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
– realizacja zleceń transportowych,
– odbiór gruzu.

Wydział Wspólnot Mieszkaniowych:
– zarządzanie wspólnotami komunalnymi gminy Ziębice,
– prowadzenie rozliczeń księgowych wspólnot,
– zlecanie i nadzór nad remontami,
– zarządzanie mieniem gminnym,
– zlecanie i nadzór nad remontami,
– windykacja należności,

Wydział Usług:
– świadczenie usług budowlanych ,
– prace ogrodnicze,
– prace rozbiórkowe
– usługi elektryczne,
– usługi zduńskie,
– utrzymanie zieleni miejskiej ,
– utrzymanie czystości ulic i chodników miasta Ziębice,
– wycinka drzew i zakrzaczeń,
-prace różne,
– opróżnianie starych mieszkań.

Share This: